De schutterij

KONINGSVOGELSCHIETEN

Meestal eindigen we het seizoen met het koningsvogelschieten. Hier wordt bepaald wie zich het komende jaar koning van de schutterij mag noemen. Hoe gaat dat? Iedere schutter die koning wil worden schiet om beurten op een houten vogel die ca 12 meter hoog op een paal staat. Dit gebeurt met de zware buks. Degene die het laatste schot doet en de vogel valt naar benden, is koning. 
De koning moet hij zorgdragen voor het koningszilver alsook een kleed voor zijn koningin.

De 'burgers' mogen ook een schot proberen. Dit kan bij het dorpsschieten. Men kan dan op bolletjes en op de vogel schieten. Zodat ook de 'burgers' de mogelijkheid hebben om een keer het gevoel van een schutter te voelen.

DE BONDSFEESTEN

Een schutterij is aangesloten bij een bond. Er zijn in (nederlands) limburg 6 bonden waarvan de 3 zuidelijke zijn aangesloten bij de ZuidLimburgse Federatie. Schutterij Sint Petrus is lid van de bond Eendracht Maakt Macht (E.M.M) wat het kanton Weert dekt.

In onze bond wordt per jaar ca 5 bondsfeesten georganiseerd. Iedere schutterij komt hiervoor bij toerbeurt in aanmerking. Op zo'n feest gebeurd van alles zoals: 

Binnenkomst van de schutterijen:

Het geheel gaat in optocht door het dorp of de stad waar op een afgesproken plek een defilé wordt afgenomen (identiek aan de militairen). Onderweg wordt gejureerd op houding en gehele indruk. Het defilé wordt ook beoordeeld: alles moet gelijk starten/eindigen en goed worden uitgevoerd. De handelingen van de vaandeldrager worden hier ook beoordeeld. 

Dan heeft iedereen even rust waarna vervolgens de diverse folkloristische zaken worden gejureerd zoals koningspaar (zie foto), marketentsters. Daarnaast vinden nog muzikale optredens plaats die worden beoordeeld zoals bij harmonieën ed gebruikelijk is. Ook worden exercitiewedstrijden gehouden in zowel de zg. "oude" en "nieuwe" exercities. (Oude stijl, zoals vroeger, en nieuwe stijl zoals heden ten dagen gebeurt)

Een van de belangrijkste onderdelen is het schieten op de bolletjes. Hiertoe is op die paal van 12 meter hoog een rek gemonteerd waar zich 5 latten op bevinden. Aan elke zijde van een lat bevinden zich van boven naar beneden 18 bolletjes van 1,5 bij 1,5 cm aan "satéstokjes". Een zestal schutters moet 1 zo'n rij van 18 bolletjes afschieten om een ronde verder te mogen gaan. Wie foutloos blijft schieten is de winnaar.

Bij het schieten wordt de buks overigens op een opleg-paal gelegd daar deze vrij zwaar is. Die is weer ca 8 of 10 m van de paal met de bolletjes verwijderd. Bij het OLS is dit vastgelegd op 10 m. Bij bondsfeesten wil men wel eens naar 8 m vanwege het "vrij" kunnen schieten. Zoals overal in Nederland wint de bebouwing ook hier steeds meer terrein waardoor het moeilijker wordt om zonder problemen vrij te kunnen schieten.

Met het exerceren en het schieten zijn prijsgelden gemoeid. Voor alle overige zaken zijn medailles te verdienen alsook een dagbeker voor de schutterij met de meeste punten. Na alle plichtplegingen is er een feest in de tent hetgeen uiteraard gezelliger wordt naarmate de schutterij meer heeft gewonnen!

Oud Limburgs Schuttersfeest (O.L.S.)

Het Oud Limburgs Schuttersfeest. Eenmaal per jaar op de eerste zondag van Juli. Dit is in feite een bondsfeest in het groot. Hier doen alle schutterijen van Belgisch en Nederlands Limburg aan mee (mits ze inschrijven). De winnaar van de schietwedstrijd mag het OLS het volgend jaar organiseren maar is dat niet verplicht. Als de winnaar niet wil om welke reden dan ook, ontvangt deze van de nummer 2 een afkoopsom die het vervolgens dan wel mag organiseren. Dit kan vrij lucratief zijn daar er ca 165 schutterijen aan mee doen. Door de omvang zal je duidelijk zijn dat de schietwedstrijden niet in 1 dag klaar zijn. De wedstrijd is totnogtoe telkens over twee weekenden uitgeschoten.

Dorpsschieten

Het dorpsschieten is een jaarlijks terugkerend evenement. Schutterij Sint Petrus organiseert dit evenement voor alle inwoners van Kelpen-Oler. Jong en oud iedereen is van harte welkom om eens kennis te maken met de schutterij. Naast de drietal wedstrijden wordt er ook gestreden om de felbegeerde titel dorpskoning(in)!